schedules

April 2021

Tuesday 20

 • Bhajan Sagar

  4:00 AM

 • Prabhu ke Dware

  7:00 AM

 • Sair Sapata

  8:30 AM

 • Pyar Ke Bol

  9:00 AM

 • Entertainment News

  10:00 AM

 • SuperHit Lagatar

  11:00 AM

 • Bhojpuriya Dhadkan

  12:30 PM

 • Mix Masala

  01:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  2:00 PM

 • Retro Hits

  3:00 PM

 • Sair Sapata

  4:00 PM

 • Bhajan Sandhya

  6:00 PM

 • Bhojpuriya Hi Fi

  7:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  8:00 PM

 • Entertainment News

  09:00 PM

 • Record Tod

  09:30 PM

Wednesday 21

 • Bhajan Sagar

  4:00 AM

 • Prabhu ke Dware

  7:00 AM

 • Sair Sapata

  8:30 AM

 • Pyar Ke Bol

  9:00 AM

 • Entertainment News

  10:00 AM

 • SuperHit Lagatar

  11:00 AM

 • Bhojpuriya Dhadkan

  12:30 PM

 • Mix Masala

  01:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  2:00 PM

 • Retro Hits

  3:00 PM

 • Sair Sapata

  4:00 PM

 • Bhajan Sandhya

  6:00 PM

 • Bhojpuriya Hi Fi

  7:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  8:00 PM

 • Entertainment News

  09:00 PM

 • Record Tod

  09:30 PM

Thursday 22

 • Bhajan Sagar

  4:00 AM

 • Prabhu ke Dware

  7:00 AM

 • Sair Sapata

  8:30 AM

 • Pyar Ke Bol

  9:00 AM

 • Entertainment News

  10:00 AM

 • SuperHit Lagatar

  11:00 AM

 • Bhojpuriya Dhadkan

  12:00 PM

 • Mix Masala

  01:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  2:00 PM

 • Retro Hits

  3:00 PM

 • Sair Sapata

  4:00 PM

 • Bhajan Sandhya

  6:00 PM

 • Bhojpuriya Hi Fi

  7:00 PM

 • Jai Chhathi Maiya

  8:00 PM

 • Entertainment News

  09:00 PM

 • Record Tod

  09:30 PM